Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Održana sjednica Komisije za borbu protiv korupcije

„Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Opštine Kostajnica je 02.07.2020. godine održala svoju devetu sjednicu.
Na sjednici su razmatrane dostavljene prijave o eventualnim slučajevima korupcije na području Opštine Kostajnica, te je Komisija u skladu sa svojim nadležnostima postupila na sledeći način.
Komisija je razmatrala:
  • prijavu za dodjelu stambene jedinice u postupku „Readmisije“
  • inicijative Načelnika opštine za utvrđivanje pričinjene štete opštini od strane funkcionera i drugih lica koja predstavljaju ili su predstavljali opštinu Kostajnica;
  • prijavu protiv načelnika opštine koja se odnosi na prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište na lokaciji ribnjak;
  • obavijest zajednice etažnih vlasnika iz Ustaničke 22. koja se odnosi na postavljanje ograde na toj lokaciji, jer postavljanjem ograde stanari gube protivpožarni put oko zgrade.
Nakon razmatarnja svih dostavljenih inicijativa, prijava i obavijesti, Komisija za borbu protiv korupcije je donijela određene zaključke te se upustila u dalji rad po navedenim aktima kako slijedi:
- Po prijavi za dodjelu stambene jedinice u postupku „Readmisije“, Komisija je donijela odluku da se od CRS-a i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH zatraži prvobitni ugovor koji je potpisan između Opštine Kostajnica i lica kojem je  dodjeljena stambena jedinica, te izjašnjenje načina na koji je vršena dodjela istih
 - Za inicijative Načelnika opštine za utvrđivanje pričinjene štete opštini od strane funkcionera i drugih lica koja predstavljaju ili su predstavljali opštinu Kostajnica, Komisija je donijela zaključak da ovakvo ponašanje načelnika opštine predstavlja direktan pritisak na rad članova skupštinskih komisija, te su inicijative proslijeđene Komisiji koja je nadležna za postupanje po istima.
- Po prijavi protiv načelnika opštine koja se odnosi na prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište na lokaciji ribnjak, Komisija će zatražiti svu potrebnu dokumentaciju i izjašnjenje nadležnog odjeljenja koje je provodilo postupak.
- Vezano za zahtjev Zajednice etažnih vlasnika iz Ustaničke 22. koja se odnosi na postavljanje ograde na toj lokaciji, Komisija za borbu protiv korupcije je donijela odluku da nadležni Odsjek za urbanizam Opštinske uprave dostavi Komisiji informaciju da li je došlo do izmjene regulacionog plana i izjašnjenje o svim priloženim dokumentima stanara zgrade.
                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                                                                                                                               Ismet Bosnić