Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01/1-03-92/20.
Datum:12.11.2020.god.
Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
SAZIVAM
14. sjednicu
  Opštinske izborne komisije Kostajnica
 
koja će se održati dana 13. novembra 2020. godine (petak) sa početkom u 14:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
 Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Prijedlog Plana kretanja mobilnih timova na dan održavanja Lokalnih izbora 2020 godine;
  3. Prijedlog Plana podjele izbornog materijala biračkim odborima dan uoči Lokalnih izbora 2020. godine;
  4. Ostala pitanja;
PREDSJEDNIK
 Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

Stranica 1 od 8