Budžetski izvještaji i informacije

Štampa

Obrazloženje prijedloga Budžeta za 2017. godinu

Odluka za izvršenje budžeta za 2017. godinu

Prijedlog budžeta za 2017. godinu

Prijedlog budžeta za 2017. godinu - korisnici

Izvršenje budžeta 2017. godina

Izvršenje budžeta za 2017. godinu - opisni dio

Izvršenje budžeta za period 01.01. - 30.06.2017

Izvršenje budžeta za period 01.01. - 30.06.2017 - prihodi

Izvršenje budžeta za period 01.01. - 30.06.2017 - rashodi

Odluka za izvršenje budžeta 2017. godinu - rebalans

Prijedlog rebalansa budžeta za 2017. godinu - opisni dio

Prijedlog rebalansa budžeta za 2017. godinu - tabele

 

 

Bilans uspjeha 2016

Bilans stanja 2016

Izvršenje budžeta 2016

Izvršenje budžeta 2016 - opisni dio

Izvršenje budžeta 2016 - korisnici

Prijedlog rebalansa budžeta 2016 - obrazloženje

Odluka za izvršenje budžeta 2016 - izmjena i dopuna

Rebalans budžeta 2016 - prijedlog

Rebalans budžeta 2016 - korisnici