Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odbornici Skupštine

ODBORNICI SKUPŠTINE

ODBORNIK

STRANKA

Klub odbornika i funkcija

Mile Dejanović

Savez nezavisnih socijaldemokrata

SNSD

Maja Nikolić

Savez nezavisnih socijaldemokrata

 SNSD

Jasna Borojević

Savez nezavisnih socijaldemokrata

 SNSD  

Boško Grabundžija

Savez nezavisnih socijaldemokrata

 SNSD

Slavko Avramović

Srpska demokratska stranka

SDS

Dragan Grublješić

Srpska demokratska stranka

 SDS

Goran Rabat

Srpska demokratska stranka

SDS 

Nenad Reljić

Srpska demokratska stranka

SDS 

Željko Čekić

Partija demokratskog progresa

 PDP

Dejan Kerkez

Partija demokratskkog progresa 

PDP

Dragoje Đajić

Partija demokratskog progresa

 PDP

Miloš Šteković

Socijalistička partija Republike Srpske

 Predsjedink skupštine

Milorad Borojević

Socijalistička partija Republike Srpske

 SPRS

Neven Đenadija

           Ujedinjena Srpska

 US

Hašim Valjevac

Socijaldemokratska partija BiH- SDP BiH

 SDPBiH

Milan Malinić

Narodni demokratski pokret 

Potpredsjednik SO

Dragomir Bijelić

Demokratski narodni savez

 DNS

 

 

PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA:

Odbornik je predstavnik građana u Skupštini, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima utvrđenim u Ustavu, zakonu i Statutu.
Odbornik u skupštini ostvaruje prava i dužnosti odbornika i odlučuje u skupštini od dana prihvatanja mandata odbornika u skladu sa izbornim propisima.”
                     
(1) Osnovno pravo i dužnost odbornika je da prisustvuje sjednici Skupštine i radnih tijela Skupštine čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju.
(2) U ostvarivanju prava i dužnosti, odbornik:
a) pokreće inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštine,
b) pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređivanje rada Skupštine i radnih tijela,
v) postavlja odbornička pitanja koja se odnose na rad načelnika Opštine i Opštinske uprave Opštine u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja,
g) učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, posredstvom zbora građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koji ga uputi Skupština,
d) redovno i blagovremeno zahtijeva od Opštinske uprave informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije,
đ) upoznaje se sa zakonskim i drugim propisima, a posebno sa opštim aktima koje donosi Skupština, edukuje se i usavršava u cilju kvalitetnog obavljanja odborničke funkcije,
e) ulaže amandmane na prijedloge akata,
ž) promoviše etičke principe i standarde svog ponašanja sa obavezom pridržavanja Kodeksa i
z) izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelovanja, povjeri Skupština ili radno tijelo čiji je član.
(3) Odbornik ima pravo da prisustvuje sjednicama radnih tijela Skupštine čiji nije član, bez prava odlučivanja.