Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

21. redovna sjednica

Odluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Odluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području opštine Kostajnica

Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan TOK-a

Odluka o davanju saglasnosti na program poslovanja TOK-a

Odluka o imenovanju konkursne komisije za OIK Kostajnica

Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za OIK Kostajnica

Rješenje o razrješenju člana OIK Kostajnica

 

6. redovna sjednica

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Kostajnica

Odluka o usvajanju Plana utroška sredstava od prenamjene zemljišta

5. redovna sjednica

Odluka o imenovanju savjeta za izradu dijela Regulacionog plana Poslovne zone Tavija

Odluka o osnivanju Privrednog savjeta opštine Kostajnica

 

4. redovna sjednica

Odluka o boravišnoj taksi

Odluka o davanju saglasnoti direktoru Komunalnog preduzeća

Odluka o davanju saglasnosti načelniku opštine

Odluka o imenovanju lica za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u javnim preduzećima i ustanovama

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbornika za vjenčanja

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine opštine

Odluka o izmeni i dopuni Statuta opštine

Odluka o korištenju sredstava amortizacije

Odluka o mjerama dospjelih a nenaplaćenih potraživanja KP Komunalno

Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana Poslovne zone Tavija 

Odluka o regulisanju saradnje

Odluka o usklađivanju organizacije Biblioteke

Odluka o usvajanju Programa rada načelnika za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju bazne cijene

Odluka o utvrđivanju osnovice za rentu

Odluka za matična područja

3. redovna sjednica

Odluka o naknadama odbornika

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju oglasa za člana OIK

Odluka o kreditnom zaduženju opštine Kostajnica

Odluka o stavljanju Van snage Odluke o lizingu

Odluka o stipendijama

Odluka o usvajanju godišnjeg Plana utroška sredstava od šuma

 

2. redovna sjednica

Odluka - Utvrđivanje vrijednosti boda za obračun komunalnih taksi za 2017. godinu

Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program Kluba za djecu Kestenko

Odluka o usvajanju budžeta za 2017. godinu

Odluka o izvršenju budžeta za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta opštine za 2016. godinu

Odluka o usvajanju Rebalansa budžeta za 2016. godinu

Odluka o imenovanju konkursne komisije za izbor načelnika odjeljenja

Odluka o imenovanju konkursne komisije za izbor sekretara Skupštine opštine

Odluka o nabavci putničkog motornog vozila

Odluka o naknadama OIK

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za sekretara Skupštine opštine

Odluka o stimulisanju nataliteta

Odluka o usvajanju Plana implementacije Strategije razvoja za 2017. godinu

Odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine za 2017. godinu

Odluka o usklađivanju akata Narodne biblioteke "Nevenka Stanisavljević"

Odluka poreska stopa za 2017. godinu

 

 

1. Redovna sjednica

Odluka o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između načelnika opštine

Odluka o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između službenika Opštinske uprave

Odluka o imenovanju Komisije za primoredaju dužnosti između predsjednika Skupštine

Odluka o imenovanju konkursne komisije za OIK

Odluka o imenovanju liste stručnjaka

Odluka o imenovanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju braka

Odluka o objavljivanju jednog oglasa za jednog člana OIK 

Odluka o pokriću deficita 

Odluka o usvajanju Budžeta opštine

Odluka o usvajanju rebalansa