Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za 22.12.2011. godine (Četvrtak) 33. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Skraćeni zapisnik sa 32. redovne sjednice SO-e

2. Izvještaj Komisije za izbor o utvrđivanju rang liste kandidata za izbor direktora JZU Doma zdravlja Kostajnica , prijedlog Rješenja o imenovanju direktora i prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU  Dom zdravlja Kostajnica;

3. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2011. godini;

4. Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2011. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2011. god;

5. Prijedlog budžeta opštine Kostajnica za 2012. god. i prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2012. god;

6. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2012. god;

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjene dijela Regulacionog plana „Blok 2“,

9. Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 879/15;

10.  Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 756/1;

11. Prijedlog Rješenja o ozmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta radi građenja na k.č 323/3;

12. Plan razmještaja i uslovi za postavljanje privremenih poslovnih objekata, ljetnih bašti, štandova za prigodnu prodaju, prostora za reklamu i montažnih privremenih objekata – kioska;

13. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana izgradnje, rekonstrukcije, označavanja lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine Kostajnica za 2011. god;

14. Prijedlog Odluke o Administrativnim taksama opštine Kostajnica;

15. Prijedlog Odluke o nabavci repariranog vatrogasnog motornog vozila;

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu privremenog korištenja i funkcionisanja javne površine i planu razmještaja privremenih objekata na lokaciji „Zelena pijaca“;

17. Analiza izvršenja skupštinskih odluka za 2011. god;

18. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2012. god;

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju – promjeni oblika organizovanja JP „Radio Kostajnica“ sa p.o, prijedlog Statuta JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Nadzornog odbora JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica;

20. Prijedlog Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističke vodiče;

21. Inforamcija o radu radne grupe za jednakost i ravnopravnost polova;

22. Ostala pitanja;

23. Aktuelni čas.

Kooperantima sa područja opštine Kostajnica koji su potpisali ugovor sa Poljoprivrednom zadrugom „Prvi izvor“, a u cilju realizovanja projekta podizanja zasada malina protekle sedmice je podijeljeno 10000 sadnica maline.

Sadnice je dobilo sedam korisnika, koji su ranije potpisali ugovor sa Poljoprivrednom zadrugom „Prvi izvor“, a koji će malinom zasaditi deset dunuma zemljišta. Poljoprivrednici koji su se uključili u ovaj projekat sadni materijal će platiti u proizvodu, a zadruga „Prvi izvor“ svojim kooperantima garantuje i desetogodišnji otkup svih proizvedenih količina malina.

Opština Kostajnica je u budžetu opštine za 2012. godinu obezbijedila sredstva za subvencionisanje zasada malina u iznosu od 3.000 KM i to u maksimalnom iznosu od 300 KM po dunumu, resorno ministarstvo u Vladi RS podizanje zasada malina subvencioniše sa 40 odsto sredstava.

Stručnu podršku poljoprivrednicima pri podizanju zasada će pružiti Odsjek za razvoj administrativne službe opštine Kostajnica.

Komunalno preduzeće „Komunalno“ a.d. Kostajnica na osnovu potpisanog Sporazuma o obavljanju komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje zaduženo je za zimsko održavanje i čišćenje puteva, ulica, javnih parkirališta i trotoara na području opštine Kostajnica.

Planom rada zimske službe za 2011/12 godinu predviđeno je održavanje i čišćenje ukupno 59 km lokalnih puteva i ulica od čega se 1,2 km odnosi na ulice prvog prioriteta, a 2,8 km ulice drugog prioriteta. Na lokalne puteve prvog prioriteta se odnosi  23 km, a 32 km na lokalne puteve drugog prioriteta.

U budžetu opštine Kostajnica za 2012. godinu za zimsku službu je predviđeno  18.000 KM.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Kostajnica raspisalo je danas 05.12.2011. godine Konkurs za dodjelu 15 novih stipendija opštine Kostajnica, studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u školskoj 2011/12. godini.

Prednost kod dodjele stipendija imaju studenti deficitarnih zanimanja.

Prijava na Konkurs s potrebnim dokumentima dostavljaju se do 21.12. ove godine Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti putem prijemne kancelarije opštine Kostajnica ili poštom na adresu opština Kostajnica Svetosavska 11,  - Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija.

Obrazac za podnošenje zahtjeva za stipendije može se dobiti u prijemnoj kancelariji opštine Kostajnica kod službenika na info pultu, a nalazi se i na internet stranici opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com  

Sve potrebne informacije se mogu u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti ili na telefon 052-663-113/139 lokal 16.

Javni konkurs je objavljen na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i na internet stranici opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com.

 

- Izjava

- Konkurs za dodjelu stipendija

- Molba za dodjelu stipendije

Načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić potpisao je jučer u Kozarskoj Dubici sporazum o partnerstvu opština iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske o realizaciji Projekta zbrinjavanja otpadom uz rijeku Unu koji će biti kandidovan prema programu prekogranične saradnje BiH-Hrvatska u okviru IPA fondova.

Sporazum su uz načelnika opštine Kostajnica potpisali i Nino Jauz načelnik opštine Kozarska Dubica, zamjenik načelnika opštine Novi Grad Ranko Dabić, a u ime opštine Dvor iz Republike Hrvatske Nikola Arbutina, partneri u projektu su još sa hrvatske strane grad Hrvatska Kostajnica, opština Hrvatska Dubica i Sisačko-moslavačka županija.

Osnovni cilj projekta je uređenje obala rijeke Une, zbirnjavanje te efikasno i održivo upravljanje otpadom uz rijeku Unu i njegovo korištenje kroz kompostiranje.

Projekat čija je vrijednost 400.000 eura predstavlja nastavak ranije započete prekogranične saradnje i projekta koji se trenutno implementira.