Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

U svrhu provođenja Lokalnih izbora 2016. godine Opštinska izborna komisija Kostajnica je izvršila imenovanje biračkih odbora za 13 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima. Imenovano je ukupno 108 članova biračkih odbora, a članove mobilnog tima izborna komisija će imenovati najkasnije u roku od 10 dana prije dana održavanja izbora.
Od 12.09.2016.godine izborna komisija vršiće obuku (edukaciju) biračkih odbora. O terminima održavanja obuka imenovana lica biće blagovremeno obavještena, a podatke mogu naći i na sajtu opštine Kostajnica: http://www.opstina-kostajnica.com.

 

 

Predsjednik OIK Kostajnica, Svjetlana Bajalica zakazala je 9. sjednicu Opštinske izborne komisije Kostajnica za  07. septembar. 2016. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu je predložen  slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
2. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto 184B002 - Kostajnica– Osnovna škola 1;
3. Ostala pitanja.

Predsjednik OIK Kostajnica Svjetlana Bajalica zakazala je 8. sjednicu Opštinske izborne komisije Kostajnica za 02. septembra 2016. godine (petak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
2. Usvajanje Plana edukacije biračkih odbora;
3. Razmatranje Odluke o angažovanju izborne administracije i rezervnih timova na dan održavanja Lokalnih izbora 02.10.2016. godine;
4. Ostala pitanja.

Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava političke subjekte koji su se ovjerili za učešće na Lokalnim izborima 2016. god. za izbornu jedinicu Kostajnica da krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektima i udruženjima je 15 dana prije dana održavanja izbora.
U skladu sa Uputstvom o uslovima i procedurama za  akreditovanje izbornih posmatrača u BiH, Opštinska izborna komisija provodi proceduru akreditovanja posmatrača političkih subjekata, a proceduru akreditovanja udruženja provodi Centralna izborna komisija.
Zahtjev za akreditovanje koji politički subjekt podnese izbornoj komisiji u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandiduje smatraće se važećim ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili izborne komisije.
Uz zahtjev, politički subjekt popuniće listu predloženih posmatrača koji sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj posmatrača, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštovanju tajnosti glasanja svakog predloženog posmatrača.
Politički subjekti za posmatrače mogu predložiti samo lica koja su državljani BiH i koja su punoljetna.
Obrazac zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektima i obrazac pravila ponašanja i izjava o poštovanju tajnosti glasanja dostupni su na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba i kod Opštinske izborne komisije Kostajnica.

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 25.08.2016. godine donijela Odluku o zaključivanju i potvrđivanju Centralnog biračkog spiska za Lokalne izbore 2016. godine u Bosni i Hercegovini i objavljivanju broja birača za svaku osnovnu izbornu jedinicu.
U osnovnoj izbornoj jedinici Kostajnica na potvrđenom Centralnom biračkom spisku za Lokalne izbore 2016.godine u Bosni i Hercegovini nalazi se ukupno 5.062 birača, kako slijedi:
broj redovnih birača za Lokalne izbore 2016.godine, sa stanjem na dan 18.08.2016.godine u 24.00 časa, iznosi 4.967,
broj birača sa statusom raseljenog lica koji glasaju u odsustvu iznosi 1,
broj birača sa statusom raseljenog lica koji glasaju lično iznosi 5, i
broj birača koji glasaju putem pošte iznosi 89.
Redovni birači koji se ne nađu na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a posjeduju važeći identifikacioni dokument (lična karta, vozačka ili pasoš) i potvrdu o mjestu prebivališta u Kostajnici, biračko pravo mogu ostvariti na biračkom mjestu za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima