Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je okončala ovjeru političkih subjekata za učestvovanje na Lokalnim izborima 2016. godine. Ove izborne godine u Kostajnici  učestvovaće 14 političkih subjekata od čega 11 političkih stranaka, dva nezavisna kandidata i jedna koalicija.
Opštinska izborna komisija podsjeća građane opštine Kostajnica da se do 19. jula vrši ažuriranje promjena u evidencijama raseljenih lica i evidenciji državljana koji glasaju van BiH. Do navedenog datuma građani mogu prijaviti promjenu biračke opcije ili eventualne nedostatke u privremenom biračkom spisku i sve to mogu da urade u kancelariji Opštinske izborne komisije ili kancelariji Centra za birački spisak svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova.
Na privremenom biračkom spisku za opštinu Kostajnica evidentirano je 5040 birača, a privremeni izvodi iz biračkog spiska biće do 04. jula izloženi na 13 lokacija na području opštine Kostajnica na kojima su posljednjih izbora bila biračka mjesta.

Centralna izborna komisija BiH objavila je Javni poziv za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora. Prema javnom pozivu, koji je objavljen na web stranici CIK BiH www.izbori.ba, web stranici i oglasnoj tabli opštine Kostajnica i sredstvima javnog informisanja

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog poziva podnose se opštinskim izbornim komisijama, a opštim uslovima konkursa definisano je da prijavljeni kandidat mora biti lice sa pravom glasa, sa završenim VII, VI ili IV stepenom stručne spreme i ima iskustvo u provođenju izbora – članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora, objavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora. Prednost će imati prijavljeni kandidati koji imaju iskustvo u obuci izbornih komisija ili biračkih odbora.

Obrazac prijave na javni poziv i ostale informacije dostupne su na linku :

http://izbori.ba/Documents/2016/JN/06/SBH_28316061313060-srp.pdf , a rok za podnošenje prijava je sedam (7) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

 

Javni poziv možete pročitati ovdje a uputstvo ovdje.

Opštinska izborna komisija obavještava birače opštine Kostajnica da će Izvodi iz Centralnog biračkog spiska biti izloženi na lokacijama biračkih mjesta u vremenskom periodu od 04. Juna 2016 godine do 04. Jula 2016. godine.
Izlaganjem Izvoda iz Centralnog biračkog spiska obezbjeđuje se svim biračima pristup i  mogućnost uvida u Centralni birački spisak u cilju provjere tačnosti podataka (ime, prezime i biračko mjesto), kako bi blagovremeno mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredjeliti se za biračku opciju (opština, odnosno mjesto glasanja i način glasanja- lično ili u odsustvu).
Lokacije na kojima će Izvodi iz Centralnog biračkog spiska na području opštine Kostajnica biti izloženi su sledeće:
1. Za biračko mjesto 184B001- Kino 1-lokacija Kino „Kozara“;
2.Za biračko mjesto 184 B002-Škola 1- lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“Kostajnica;
3.Za biračko mjesto 184B003-Petrinja-lokacija na objektu Društvenog doma u Petrinji;
4.Za biračko mjesto 184B004- Tavija-lokacija na objektu Društvenog doma u Taviji;
5.Za biračko mjesto 184B005- Mrakodol-lokacija na objektu Društvenog doma u Mrakodolu;
6.Za biračko mjesto 184 B006-Grdanovac- lokacija na objektu Društvenog doma u Grdanovcu;
7.Za biračko mjesto 184B007-Gornja Slabinja-lokacija na stambenom objektu Ilije Miljuša;
8.Za biračko mjesto 184B008-Kalenderi-lokacija na objektu osnovne škole u Kalenderima;
9.Za biračko mjesto184B009-Gumnjani i Mraovo Polje-lokacija na stambenom objektu Savanović Savke;
10.Za biračko mjesto 184B010-Pobrđani-na objektu osnovne škole u Pobrđanima;
11.Za biračko mjesto 184B011-Podoška i Zovik-lokacija na objektu Društvenog doma u Zoviku;
12.Za biračko mjesto 184B012-Kino 2-lokacija sala Skupštine opštine;
13. Za biračko mjesto 184B013-Škola 2- lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“. 
Takođe, provjeru tačnosti podataka birači mogu izvršiti u prostorijama Opštinske izborne komisije Kostajnica i u Centru za birački spisak opštine koji se nalaze u Opštinskoj upravi, Svetosavska 11, svakim radnim danom u periodu od 7:00 do 15:00 časova.