Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

REPUBLIKA SRPSKA             
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 01/1 -03 – 38.1/ 20.
Datum: 17.09. 2020.god.
 
PREDMET: Obavještenje
 
Opštinska izborna komisija Kostajnica je 16.09.2020 godine izvršila javnu dodjelu mjesta u biračkim odborima za Izbornu jedinicu Kostajnica (184 B) u svrhu provođenja Lokalnih izbora 2020. Godine.
Nakon dodjele mjesta u biračkim odborima, politički subjekti imaju rok od 17.09.2020. godine do 23.09.2020. godine da Opštinskoj izbornoj komisiji Kostajnica dostave sve popunjene i ovjerene SG1 obrasce za svoje prijedloge - Izjava predloženog člana biračkog odbora svojeručno potpisane od predloženih kandidata za članove biračkih odbora i ovjerene žigom i potpisom ovlašćenog lica političkog subjekta.
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK OIK-a
                                                                                                                                                                                                           Svjetlana Bajalica, dipl. pravnik

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 01/1-03-36/20
Datum: 15.09.2020.godine
 
Na osnovu člana 10. stav 4. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (prečišćeni tekst), broj:05-1-02-2-386-2/20 od 05.05.2020. godine, Opštinska izvorna komisija Kostajnica upućuje
P O Z I V
za prisustvovanje dodjeli mjesta u biračkim odborima
            Opštinska izborna komisija Kostajnica poziva sve političke subjekte koji su ovjereni za učestvovanje na Lokalnim izborima 2020. godine u izbornoj jedinici Kostajnica da prisustvuju dodjeli mjesta u biračkim odborima, koje će obaviti Opštinska izborna komisija Kostajnica dana 16. septembra 2020. godine (srijeda) sa početkom u 12:00 časova u sali kina „Kozara“.
Političkom subjektu koji ne bude prisutan postupku dodjele mjesta u biračkom odboru, Opštinska izborna komisija dostaviće rezultate po okončanom postupku dodjele odmah, a najkasnije u roku od dva dana.
                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK OIK-a
                                                                                                                                                                                                Svjetlana Bajalica, dipl. pravnik

Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
SAZIVAM
7. sjednicu
Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 14. septembra. 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Zapisnik sa 6. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Izrada budžetskog zahtjeva Opštinske izborne komisije Kostajnica za 2021. godinu;
  3. Ostala pitanja;
                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OIK
                                                                                                                                                   Svjetlana Bajalica, dipl.prav.