Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava političke subjekte koji su se ovjerili za učešće na Lokalnim izborima 2020. god. za izbornu jedinicu Kostajnica da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija političkim subjektima i udruženjima 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 31.10.2020. godine.
Zahtjev za akreditovanje posmatrača za posmatranje rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkom mjestu i drugim izbornim mjestima, predstavnici političkih subjekata podnose Opštinskoj izbornoj komisiji.
Zahtjev će se smatrati važećim ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili izborne komisije.
Uz zahtjev, politički subjekt popuniće listu predloženih posmatrača, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštovanju tajnosti glasanja svakog predloženog posmatrača.
Politički subjekti za posmatrače mogu predložiti samo lica koja su državljani BiH i koja su punoljetna.
Obrazac zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektima i obrazac pravila ponašanja i izjava o poštovanju tajnosti glasanja dostupni su na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba – Lokalni izbori 2020.
 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 01/1-03-42/20
Datum:06.10.2020.godine
 
OBJAVLJIVANJE LOKACIJA
BIRAČKIH MJESTA ODREĐENIH ZA GLASANJE
NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE
 
Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava građane o lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Lokalnim izborima koji će se održati u nedjelju 15. novembra 2020. godine, kako slijedi:
 
 1. Biračko mjesto 184B001- Kino 1 - lokacija Kino „Kozara“;
 2. Biračko mjesto 184B002 - Škola 1 - lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ Kostajnica;
 3. Biračko mjesto 184B003 – Tavija - lokacija Društveni dom u Taviji;
 4. Biračko mjesto 184B004 - Petrinja - lokacija Osnovna škola u Petrinji;
 5. Biračko mjesto 184B005 – Mrakodol - lokacija Društveni dom u Mrakodolu;
 6. Biračko mjesto 184 B006 - Grdanovac - lokacija Društveni dom u Grdanovcu;
 7. Biračko mjesto 184B007 - Gornja Slabinja - lokacija stambeni objekat Ilije Miljuša;
 8. Biračko mjesto 184B008 - Kalenderi - lokacija Osnovna škola u Kalenderima;
 9. Biračko mjesto184B009 - Gumnjani i Mraovo Polje - lokacija stambeni objekat Savanović Savke;
 10. Biračko mjesto 184B010 - Pobrđani - lokacija Osnovna škola u Pobrđanima;
 11. Biračko mjesto 184B011 - Podoška i Zovik - lokacija Društveni dom u Zoviku;
 12. Biračko mjesto 184B012 - Kino 2 - lokacija sala Skupštine opštine;
 13. Biračko mjesto 184B013 - Škola 2- lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ i
 14. Biračko mjesto 184B501-NNN - za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima – lokacija zgrada magistrata prostorije KUD-a „Potkozarje“.
PREDSJEDNIK OIK
                                                                                        Svjetlana Bajalica, dipl.prav.