Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Najava - zakazana 22. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao 22. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica je za petak 19.06. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
 1. Skraćeni zapisnik sa redovne sjednice SO-e;
 2. Informacija o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi
 3. Informacija  o godine;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine Kostajnica zagodinu;
 5. Informacija o problematici u komunalnoj djelatnosti;
 6. Informacija o stanju i problematici, boraca, porodica poginulih i nestalih boraca, RVI i pripadnika radnog voda na području opštine ugodini;
 7. Prijedlog Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu;
 8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Komunalnom redu;
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje JUCentar za socijalni rad Kostajnica
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje OO Crveni krst Kostajnica;
 11.Informacija o radu za 2014. godinu Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Prijedor
 12. Ostala pitanja
 13. Aktuelni čas.