Komunikacija sa građanima

Štampa

Odluka o učešću građana

Anketa za građane

Zaključak - Mehanizam komunikacije

Obrazac za evidenciju građanskog sata